Matematik for udskolingselever 7.-9. klasse

Med lektiehjælp i matematik fra TOPIC får dit barn:

√  En dygtig og erfaren underviser, som er uddannet folkeskolelærer.
√  Et professionelt undervisningsforløb, som er skræddersyet til elevens faglige niveau og personlighed.
√  Styrket sine matematiske kompetencer og lappet sine eventuelle huller i faget.
√  Hjælp til forberedelse til afgangsprøven efter 9. klasse.
√  Motivation til at lære mere.

√  Øget sin selvtillid og løftet sit faglige niveau i dette hovedfag.

Udvalgte matematikemner for udskolingselever

Den lille tabel og hovedregning

Skal du have genopfrisket hovedregningsstrategier og tabellerne?
Hos Topic får du adgang til emat.dk med måske verdens bedste tabeltræningsværktøj.

Regningsarternes hierarki

Få styr på regningsarternes hierarki:

Parenteser, potenser, gange/dividere og plus/minus

Decimaltal, brøker og %

Forstå sammenhængen mellem procent, brøker og decimaltal.

Plus, minus, gange og division med decimaltal og med brøker.

Statistik og sandsynlighed

Gennemsnit, størsteværdi, mindsteværdi, typetal/-interval, variationsbredde/-interval, kvartilsæt og boksplot.

Udfaldsrum, hændelser og observationer.

Kombinatorik.

Potens, kvadratrod og kubikrod

Potens kaldes også at opløfte et tal og betyder at gange tallet med sig selv et antal gange.

Lær kvadrat- og kubiktallene.

Kvadratrod og kubikrod er eksempler på det modsatte af potens.

Funktioner

Forstå sammenhængen mellem en funktion/ forskrift og grafen i et koordinatsystem.

Linjens ligning y = ax + b og sammenhæng med grafens hældning og skæring med y-aksen.

Trigonometri
(sin, cos, tan)

Forstå de trigonometriske funktioner og deres anvendelse i retvinklede trekanter.

Brug sin(v), cos(v) og tan(v) til at beregne sidelængder og sin-1(v), cos-1(v) og tan-1 (v) til at beregne vinkler.

Færdighedsregning

Prøv kræfter med tidligere afgangsprøver.

Få genopfrisket alle regningsdiscipliner fra 1.-9. klasses pensum, inkl. geometri og statistik/sandsynlighed.

Problemregning

Prøv kræfter med tidligere afgangsprøver.

Lær at stille din besvarelse op i Word eller Excel på en pæn og overskuelig måde med både tekst, mellemregninger og facit.

Hos TOPIC får I ikke ”bare” lektiehjælp men professionel undervisning. Vores undervisere er alle dygtige og meget erfarne folkeskole-, gymnasie- og sproglærere, som kender skolen/gymnasiet indefra.

Det skal være sjovt at lære matematik. Mange elever får ikke trænet deres matematiske færdigheder tilstrækkeligt i det daglige, fordi de ikke tør række hånden op. De sidder måske med en følelse af, at alle andre elever er meget bedre end dem selv. Gør noget ved det. Lad os hjælpe med matematikundervisningen, så dit barn får øget sin selvtillid, får løftet sit faglige niveau og (igen) får mod på at deltage aktivt i timerne.

Hos os er dit barn i de bedste hænder. Vi lægger stor vægt på tryghed, tillid, motivation, anerkendelse og glæde i undervisningen. Undervisningen skræddersys til netop dit barns behov og ønsker. Vores lærere brænder for at hjælpe dit barn godt på vej i livet.

Giv dit barn de bedste muligheder!

”Det er helt og aldeles fantastisk med Flemming og Christopher – vi kan stadigvæk ikke få armene ned.
Christopher rykker så fint, og Flemming er uovertruffen til at give Christopher selvtillid –
det smitter af på alt andet, Christopher laver. Tak for Flemming.”

Mor til Christopher i 6. klasse (lektiehjælp i matematik)
”Det er helt og aldeles fantastisk med Flemming og Christopher – vi kan stadigvæk ikke få armene ned.
Christopher rykker så fint, og Flemming er uovertruffen til at give Christopher selvtillid –
det smitter af på alt andet, Christopher laver. Tak for Flemming.”

Mor til Christopher i 6. klasse (lektiehjælp i matematik)
”Det er første gang, at Holger giver udtryk for glæde og tryghed i en undervisningssituation. TAK, TAK.
Han er super glad og føler sig bedre “klædt på” til sin skoledag. Det har også aflastet os som
forældre – den daglige dialog ang. lektier, ekstra læsning og matematik er blevet
meget nemmere. Så det er en 100% god oplevelse for os alle.”

Mor til Holger i 6. klasse (lektiehjælp i dansk og matematik)
”Det er første gang, at Holger giver udtryk for glæde og tryghed i en undervisningssituation. TAK, TAK.
Han er super glad og føler sig bedre “klædt på” til sin skoledag. Det har også aflastet os som
forældre – den daglige dialog ang. lektier, ekstra læsning og matematik er blevet
meget nemmere. Så det er en 100% god oplevelse for os alle.”

Mor til Holger i 6. klasse (lektiehjælp i dansk og matematik)
”Efter et kort intensivt forløb med TOPIC’s fantastiske tysklærer lykkedes det mig at få 10 til eksamen.
En stor forbedring i forhold til min årskarakter på 02. Det var også fedt at tale tysk i 2 timer
i stedet for de 2 minutter, jeg normalt får i skolen. Jeg vil klart bruge TOPIC igen,
hvis jeg får brug for ekstra hjælp til eksamen næste år.”

Christian i 2.g (lektiehjælp i tysk)
”Efter et kort intensivt forløb med TOPIC’s fantastiske tysklærer lykkedes det mig at få 10 til eksamen.
En stor forbedring i forhold til min årskarakter på 02. Det var også fedt at tale tysk i 2 timer
i stedet for de 2 minutter, jeg normalt får i skolen. Jeg vil klart bruge TOPIC igen,
hvis jeg får brug for ekstra hjælp til eksamen næste år.”

Christian i 2.g (lektiehjælp i tysk)
”Gennem de sidste to måneder har Carl fået undervisning af TOPIC’s dygtige matematiklærer, Peter,
som møder Carl lige præcis dér, hvor han er, og i høj grad udfordrer ham. Carl elsker timerne
med Peter og har igen fundet glæden ved matematik. Jeg kan helt klart anbefale TOPIC,
som hele vejen igennem har haft en meget professionel tilgang.”

Far til Carl i 2. klasse (lektiehjælp i matematik)
”Gennem de sidste to måneder har Carl fået undervisning af TOPIC’s dygtige matematiklærer, Peter,
som møder Carl lige præcis dér, hvor han er, og i høj grad udfordrer ham. Carl elsker timerne
med Peter og har igen fundet glæden ved matematik. Jeg kan helt klart anbefale TOPIC,
som hele vejen igennem har haft en meget professionel tilgang.”

Far til Carl i 2. klasse (lektiehjælp i matematik)
“Edith har været rigtig glad for at gå til engelsk hos Susanne. Susanne er en dygtig underviser:
vi har hver gang fået en pige hjem med energi og gå-på-mod til engelsk.
Vi kan også mærke på Edith, at hun fagligt har fået et løft.”
“Det vigtigste i denne omgang har været, at Edith fik glæden tilbage til engelsk,
og det har hun fået, takket være Susannes måde at undervise på.”

Mor til Edith i 8. klasse (lektiehjælp i engelsk)
“Edith har været rigtig glad for at gå til engelsk hos Susanne. Susanne er en dygtig underviser:
vi har hver gang fået en pige hjem med energi og gå-på-mod til engelsk.
Vi kan også mærke på Edith, at hun fagligt har fået et løft.”
“Det vigtigste i denne omgang har været, at Edith fik glæden tilbage til engelsk,
og det har hun fået, takket være Susannes måde at undervise på.”

Mor til Edith i 8. klasse (lektiehjælp i engelsk)
“Jeg vil bare sige rigtig mange tak og tak for at sende Vibeke – hun var helt fantastisk! Har netop fået karakterer og er rykket op til 12 skriftlig og 10 mundtligt, så det er simpelthen så fedt!!”
Frederikke i 2.g (lektiehjælp i tysk)
“Jeg vil bare sige rigtig mange tak og tak for at sende Vibeke – hun var helt fantastisk! Har netop fået karakterer og er rykket op til 12 skriftlig og 10 mundtligt, så det er simpelthen så fedt!!”
Frederikke i 2.g (lektiehjælp i tysk)