Matematik for gymnasieelever STX, HTX, HHX, HF og VUC

Med lektiehjælp i matematik fra TOPIC får din søn/datter:

√  En dygtig og erfaren underviser, som er uddannet gymnasielærer.
√  Et professionelt undervisningsforløb, som er skræddersyet til elevens faglige niveau og personlighed.
√  Styrket sine matematiske kompetencer og lappet sine eventuelle huller i faget.
√  Hjælp til forberedelse til såvel skriftlig som mundtlig studentereksamen.
√  Motivation til at lære mere.

√  Øget sin selvtillid og løftet sit faglige niveau i dette hovedfag.

Matematik – 1.g (Mat C)

Funktioner, vækstmodeller og regression

Funktioner

Linjens ligning y = ax + b

Lineær vækstmodel, eksponentiel vækstmodel og potensvækstmodel.

Regressionsanalyser.

Trigonometri i retvinklede og
vilkårlige trekanter

Repetér de trigonometriske funktioner og deres anvendelse i retvinklede trekanter.

Udvid anvendelsen til vilkårlige trekanter med sinus- og cosinus-relationerne.

Tidligere eksamensopgaver

Prøv kræfter med tidligere eksamensopgavesæt, og lær at lave en perfekt besvarelse med al nødvendig tekst og mellemregninger.

Matematik – 2.g (Mat B)

Differentialregning, stamfunktioner og integralregning

Forstå differentialregning og anvendelsen ifm. bestemmelse af ligningen for en tangent og funktioners max/min og monotoniforhold.

Forstå integralregning til beregning af arealet under og mellem grafer.

Statistik og
Chi-i-anden tests

Deskriptiv statistik med hhv. grupperede og ugrupperede observationer.

Kumulerede frekvenser, sumkurve, kvartiler, fraktiler og boksplot.

Chi-i-anden tests, hhv. uafhængighed, Goodness og Fit (GOF)

Tidligere eksamensopgaver

Genopfrisk al pensum fra 1.g.

Prøv kræfter med tidligere eksamensopgavesæt, og lær at lave en perfekt besvarelse med al nødvendig tekst og mellemregninger.

Matematik – 3.g (Mat A)

Vektorer i planen og rummet

Forstå vektorer i planen, herunder addition af vektorer samt vektorers prikprodukt og vektorers krydsprodukt.

Cirklens ligning.

Udvid forståelsen til at omfatte vektorer i rummet.

Kuglens ligning.

Differentialligninger

Forstå differentialligningen som en fastlæggelse af sammenhængen mellem en afhængig og en uafhængig variabel
(på infinitesimalt niveau).Lær at løse differentialligninger ”i hånden” og med CAS.Forstå startbetingelsens betydning for løsningen.

Tidligere eksamensopgaver

Genopfrisk al pensum fra 1.g og 2.g.

Prøv kræfter med tidligere eksamensopgavesæt, og lær at lave en perfekt besvarelse med al nødvendig tekst og mellemregninger.

CAS-Moduler

Geogebra, Maple og TI-Nspire

Bliv fortrolig med at bruge Geogebra, til løsning af alle typer eksamensopgaver med hjælpemidler.
Bliv fortrolig med at bruge Maple til løsning af alle typer eksamensopgaver med hjælpemidler.
Bliv fortrolig med at bruge TI-Nspire til løsning af alle typer eksamensopgaver med hjælpemidler.

Hos TOPIC får I ikke ”bare” lektiehjælp men professionel undervisning. Vores undervisere er alle dygtige og meget erfarne folkeskole-, gymnasie- og sproglærere, som kender skolen/gymnasiet indefra.

Det skal være sjovt at lære matematik. Mange elever får ikke trænet deres matematiske færdigheder tilstrækkeligt i det daglige, fordi de ikke tør række hånden op. De sidder måske med en følelse af, at alle andre elever er meget bedre end dem selv. Gør noget ved det. Lad os hjælpe med matematikundervisningen, så din søn/datter får øget sin selvtillid, får løftet sit faglige niveau og (igen) får mod på at deltage aktivt i timerne.

Hos os er din søn/datter i de bedste hænder. Vi lægger stor vægt på tryghed, tillid, motivation, anerkendelse og glæde i undervisningen. Undervisningen skræddersys til netop din søns/datters behov og ønsker. Vores lærere brænder for at hjælpe din søn/datter godt på vej i livet.

Giv din søn/datter de bedste muligheder!

”Det er helt og aldeles fantastisk med Flemming og Christopher – vi kan stadigvæk ikke få armene ned.
Christopher rykker så fint, og Flemming er uovertruffen til at give Christopher selvtillid –
det smitter af på alt andet, Christopher laver. Tak for Flemming.”

Mor til Christopher i 6. klasse (lektiehjælp i matematik)
”Det er helt og aldeles fantastisk med Flemming og Christopher – vi kan stadigvæk ikke få armene ned.
Christopher rykker så fint, og Flemming er uovertruffen til at give Christopher selvtillid –
det smitter af på alt andet, Christopher laver. Tak for Flemming.”

Mor til Christopher i 6. klasse (lektiehjælp i matematik)
”Det er første gang, at Holger giver udtryk for glæde og tryghed i en undervisningssituation. TAK, TAK.
Han er super glad og føler sig bedre “klædt på” til sin skoledag. Det har også aflastet os som
forældre – den daglige dialog ang. lektier, ekstra læsning og matematik er blevet
meget nemmere. Så det er en 100% god oplevelse for os alle.”

Mor til Holger i 6. klasse (lektiehjælp i dansk og matematik)
”Det er første gang, at Holger giver udtryk for glæde og tryghed i en undervisningssituation. TAK, TAK.
Han er super glad og føler sig bedre “klædt på” til sin skoledag. Det har også aflastet os som
forældre – den daglige dialog ang. lektier, ekstra læsning og matematik er blevet
meget nemmere. Så det er en 100% god oplevelse for os alle.”

Mor til Holger i 6. klasse (lektiehjælp i dansk og matematik)
”Efter et kort intensivt forløb med TOPIC’s fantastiske tysklærer lykkedes det mig at få 10 til eksamen.
En stor forbedring i forhold til min årskarakter på 02. Det var også fedt at tale tysk i 2 timer
i stedet for de 2 minutter, jeg normalt får i skolen. Jeg vil klart bruge TOPIC igen,
hvis jeg får brug for ekstra hjælp til eksamen næste år.”

Christian i 2.g (lektiehjælp i tysk)
”Efter et kort intensivt forløb med TOPIC’s fantastiske tysklærer lykkedes det mig at få 10 til eksamen.
En stor forbedring i forhold til min årskarakter på 02. Det var også fedt at tale tysk i 2 timer
i stedet for de 2 minutter, jeg normalt får i skolen. Jeg vil klart bruge TOPIC igen,
hvis jeg får brug for ekstra hjælp til eksamen næste år.”

Christian i 2.g (lektiehjælp i tysk)
”Gennem de sidste to måneder har Carl fået undervisning af TOPIC’s dygtige matematiklærer, Peter,
som møder Carl lige præcis dér, hvor han er, og i høj grad udfordrer ham. Carl elsker timerne
med Peter og har igen fundet glæden ved matematik. Jeg kan helt klart anbefale TOPIC,
som hele vejen igennem har haft en meget professionel tilgang.”

Far til Carl i 2. klasse (lektiehjælp i matematik)
”Gennem de sidste to måneder har Carl fået undervisning af TOPIC’s dygtige matematiklærer, Peter,
som møder Carl lige præcis dér, hvor han er, og i høj grad udfordrer ham. Carl elsker timerne
med Peter og har igen fundet glæden ved matematik. Jeg kan helt klart anbefale TOPIC,
som hele vejen igennem har haft en meget professionel tilgang.”

Far til Carl i 2. klasse (lektiehjælp i matematik)
“Edith har været rigtig glad for at gå til engelsk hos Susanne. Susanne er en dygtig underviser:
vi har hver gang fået en pige hjem med energi og gå-på-mod til engelsk.
Vi kan også mærke på Edith, at hun fagligt har fået et løft.”
“Det vigtigste i denne omgang har været, at Edith fik glæden tilbage til engelsk,
og det har hun fået, takket være Susannes måde at undervise på.”

Mor til Edith i 8. klasse (lektiehjælp i engelsk)
“Edith har været rigtig glad for at gå til engelsk hos Susanne. Susanne er en dygtig underviser:
vi har hver gang fået en pige hjem med energi og gå-på-mod til engelsk.
Vi kan også mærke på Edith, at hun fagligt har fået et løft.”
“Det vigtigste i denne omgang har været, at Edith fik glæden tilbage til engelsk,
og det har hun fået, takket være Susannes måde at undervise på.”

Mor til Edith i 8. klasse (lektiehjælp i engelsk)
“Jeg vil bare sige rigtig mange tak og tak for at sende Vibeke – hun var helt fantastisk! Har netop fået karakterer og er rykket op til 12 skriftlig og 10 mundtligt, så det er simpelthen så fedt!!”
Frederikke i 2.g (lektiehjælp i tysk)
“Jeg vil bare sige rigtig mange tak og tak for at sende Vibeke – hun var helt fantastisk! Har netop fået karakterer og er rykket op til 12 skriftlig og 10 mundtligt, så det er simpelthen så fedt!!”
Frederikke i 2.g (lektiehjælp i tysk)