Nye adgangskrav til Gymnasiet og HF fra sommeren 2019

UddannelsesParathedsVurdering (UPV) gennemføres på 8., 9. og evt. 10. klassetrin ud fra elevens gennemsnit af standpunktskarakterer.

UPV i 9. klasse, forår Adgangsveje til stx, htx, hhx
Eleven erklæres
UddannelsesParat

hvis

gennemsnit af alle
standpunkts­karakterer
er  >  5,0

Består afgangseksamen og opnår gennemsnit
i de bundne prøvefag  >  5,0
Krav på optagelse
Består afgangseksamen og opnår gennemsnit
i de bundne prøvefag  >  3,0
Krav på optagelse, evt. efter en vejledningssamtale
Består afgangseksamen og opnår gennemsnit
i de bundne prøvefag  >  2,0
Krav på optagelse efter en
obligatorisk vejledningssamtale
Alle andre Kan opnå optagelse ud fra en konkret vurdering baseret på en optagelsesprøve og en obligatorisk vejledningssamtale
Eleven erklæres
Ikke UddannelsesParat

hvis

gennemsnit af alle
standpunktskarakterer
er  <  5,0

Gennemsnit i de bundne prøvefag  >  6,0 Krav på optagelse
Gennemsnit i de bundne prøvefag  <  6,0 Kan opnå optagelse ud fra en konkret vurdering baseret på en optagelsesprøve og en obligatorisk vejledningssamtale

Bundne prøvefag er:

Dansk, skriftlig og Dansk, mundlig
Matematik, skriftlig og Engelsk, mundtlig
Naturvidenskab (Fysik/kemi, Biologi, Geografi), mundtlig

Adgangsvej til hf direkte fra 9. klasse:

UddannelsesParat: gennemsnit af alle standpunktskarakterer  >  4,0
og består afgangseksamen med gennemsnit i de bundne prøvefag  >  4,0

Adgangsvej til hf direkte fra 10. klasse:

Enten:
UddannelsesParat: gennemsnit af alle standpunktskarakterer  >  4,0
og karakter i både Dansk og Matematik ved 10. klassesprøverne  >  2,0

Eller:
Kan opnå optagelse ud fra en konkret vurdering baseret på en optag­elsesprøve og en obligatorisk vejledningssamtale.